• شهید سید محمد اینانلو

  شهید سید محمد اینانلو

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1343/1/1
  شهادت : 1362/12/11
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : دیپلم
  مسئولیت : فرمانده گردان
  شغل : آزاد
 • شهید اسماعیل خوشنویسان

  شهید اسماعیل خوشنویسان

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1316/10/5
  شهادت : 1386/8/5
  عملیات : خارج از عملیات
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : دیپلم
  مسئولیت : فرمانده گروهان
  شغل : آزاد
 • شهید علیرضا دهقانپور

  شهید علیرضا دهقانپور

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1343/12/18
  شهادت : 1362/8/18
  عملیات : والفجر 4
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : سیکل
  مسئولیت : فرمانده دسته
  شغل : کارگر
 • شهید محمدرضا رسولی

  شهید محمدرضا رسولی

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1352/2/18
  شهادت : 1374/1/23
  عملیات : خارج از عملیات
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : دیپلم
  مسئولیت : رئیس ستاد جستجوی مفقودین
  شغل : نیرو هوایی لجستیک مخابرات
 • شهید غلامرضا رشیدی

  شهید غلامرضا رشیدی

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1343/1/1
  شهادت : 1368/2/30
  عملیات : خارج از عملیات
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : دیپلم
  مسئولیت : فرمانده گردان
  شغل : پاسدار بسیجی
 • شهید قنبرعلی سهرابی

  شهید قنبرعلی سهرابی

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1341/1/1
  شهادت : 1361/4/5
  عملیات : خارج از عملیات
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : دیپلم
  مسئولیت : فرمانده گروهان
  شغل : کارگر
 • شهید ابراهیم شادفرسا

  شهید ابراهیم شادفرسا

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1345/4/18
  شهادت : 1367/5/3
  عملیات : مرصاد
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : سیکل
  مسئولیت : فرمانده گردان
  شغل : کارمند
 • شهید عباس شعف

  شهید عباس شعف

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1342/1/1
  شهادت : 1361/3/2
  عملیات : بیت المقدس
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : دیپلم
  مسئولیت : فرمانده گردان
  شغل : محصل
 • شهید وهاب علی بخشی

  شهید وهاب علی بخشی

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1340/11/19
  شهادت : 1364/10/26
  عملیات : خارج از عملیات
  یگان : بسیج
  تحصیلات : دبیرستان
  مسئولیت : فرمانده گردان
  شغل : کارمند
 • شهید یوسف قوجالو

  شهید یوسف قوجالو

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 47/4/5
  شهادت : 67/3/1
  عملیات : خارج از عملیات
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : سیکل
  مسئولیت : فرمانده دسته
  شغل : کشاورز
 • شهید ولی الله مرشدی

  شهید ولی الله مرشدی

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1342/9/10
  شهادت : 1362/1/22
  عملیات : والفجر 1
  یگان : بسیج
  تحصیلات : دیپلم
  مسئولیت : فرمانده دسته
  شغل : محصل
 • شهید محمود علی میرزایی

  شهید محمود علی میرزایی

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1342/1/1
  شهادت : 1362/1/24
  عملیات : والفجر 1
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : دیپلم
  مسئولیت : فرمانده گروهان
  شغل : محصل
 • شهید نجاتعلی میعادی

  شهید نجاتعلی میعادی

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 1334/12/7
  شهادت : 1361/5/7
  عملیات : رمضان
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : سیکل
  مسئولیت : فرمانده گروهان
  شغل : جوشکار
 • شهید محرم علی یزدی

  شهید محرم علی یزدی

  استان : تهران
  شهرستان : ملارد
  تولد : 45/6/20
  شهادت : 64/7/27
  عملیات : خارج از عملیات
  یگان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
  تحصیلات : سیکل
  مسئولیت : فرمانده گردان
  شغل : محصل
JoomShaper